ABeeZee

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Vollkorn

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Work Sans

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Alegreya

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Barlow

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Noto Serif

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Titillium Web

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Roboto Slab

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Fira Sans

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Oxygen

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.

Source Sans Pro

При огромен интерес

от страна на представителите

на транспортни и спедиторски фирми,

ГрЕКо България проведе

традиционния си семинар

по важната за бранша тема

„Застраховане на отговорността на превозвача/спедитора (CMR) от ГрЕKo България“, при следните теми:

Първи блок: Отговорността не се отнася само до глава IV CMR
Втори блок: Условията на Транспортна заявка и потвърждение на Транспортна заявка
Трети блок: Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 CMR (от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение)
Четвърти блок: Системата за отговорност CMR в светлината на доказателствената тежест – правилата на чл. 18 CMR

Семинарът бе насочен към транспортните и спедиторски фирми, които държат да застраховат по възможност всяка една своя рискова експозиция и особено ключовите рискове като Груба небрежност на превозвачите по чл. 29 от ЧМР конвенцията (СМR ), за да защитят бизнеса си от всякакви основателни и неоснователни претенции в големи размери.

Лекторът на Семинара г-н Отмар Тума,

ментор и обучител в ГрЕКо Холдинг Виена, наблегна на факта, че отговорността на превозвачите и спедиторите далеч не се изчерпва само с глава IV от СМR конвенцията. И затова представителите на транспортния бранш трябва винаги да полагат най-добрите грижи, да са добре подготвени срещу възможните потенциални рискове и експозиции като внимателно проверят условията на покритие по действащата им полица Отговорност на превозвача.

Особено внимание следва да са обръща при ползване на подизпълнители ( Чл. 3 CMR ), тъй като превозвача/спедитора е отговорен на 100% за всички действия на подизпълнителя. Следва да се отбележи нещо много важно в случай на основателна претенция при използване на подизпълнител, по условията за застраховане на ГрЕКо застрахователят изплаща обезщетение, без да се изчаква решението на застрахователя на подизпълнителя. По този начин времето за решаване на даден казус се намалява значително.

На Семинара бяха коментирани условията на Транспортната заявка и Потвърждение на Транспортната заявка, като беше акцентирано върху определени точки от техните условия. Особено внимание следва обърне на мястото на решение на даден казус при един евентуален съдебен спор. Това е от голяма значение в случай на събитие при претенция за голяма сума, което може да бъде критични за превозвачите/спедиторите.

Махалото, което се люлее между чл. 17, ал. 2 и чл. 29 СМR – от неизбежни обстоятелства до умишлено нарушение, е много опасно. В първия случай имаме освобождаване от отговорност, а във втория – неограничена отговорност на превозвача/спедитора, която финансово може да бъде фактурната стойност на стоката, или милиони евро. Беше коментирана интересната тенденция при съдебните решения и практики по отношение на риска кражба. Ако в минали години кражбата се е приемало като неизбежно обстоятелство, т.е. независещо от превозвача, то последните години голяма част от решенията са, че превозвача е отговорен за кражбата съгласно чл. 29 CMR, т.е. неограничена отговорност. Когато за стоката има сключена Карго застраховка,

Карго застрахователите за да получат пълен размер на компенсация предявяват претенция винаги съгласно чл. 29 CMR. Затова е изключително важно превозвача да има покритие съгласно чл. 29 CMR.
Доказателствената тежест при събитие не винаги е само и единствено на превозвача. Лицето, което претендира за обезщетение при определени обстоятелства (Чл. 18 CMR) е задължено да докаже настъпването на дадено събитие за да се ангажира отговорността на превозвача.

Много рискове – едно решение GrECo Wording (собствени застрахователни условия на ГрЕКо)

Отговорността на превозвача, спедитора и складодържателя като застраховка урежда безпогрешно основателните претенции и защитава срещу неоснователни претенции, включително искове за неправилно прихванато и задържано навло при неоснователни претенции. Много важно е да се отбележи, че при необходимост застрахователят осигурява авариен комисар, експерт или адвокат, като разходите за това, включително и за евентуални съдебни дела, се покриват изцяло от него.

Полицата покрива вноските за обща авария. Също така по нея се възстановяват и различни разходи, като например разходите за предотвратяване, намаляване и определяне на претенцията, разходи за спасяване на товара, за претоварване, за временно съхранение на стоките и разходи за последващ транспорт.

Загубата или повредата на ремаркета, сменяеми ремаркета, контейнери и друга прикачена техника, собственост на трети лица, също стандартно е застрахована, когато те са включени в транспортната заявка.
Географският обхват на полицата е почти неограничен. За спедиторските договори е включен целия свят, за договорите за складиране той е в рамките на Европа, а за превозите са покрити Европа, Азия (до 90-ия градус източна дължина) и средиземноморските държави в Африка.

5 млн. евро лимит на отговорност на щета

Отговорност на превозвача, спедитора и складодържателя е застрахована при следния лимит на отговорност: 5 000 000 евро на щета, събитие и в годишен агрегат. Прилагат се и различни подлимити в зависимост от условията на полицата, като има възможност да се договарят и по-високи суми. Средното самоучастие е 500 евро за всяка претенция по щета, като тази инвестиция съответно гарантира и получаването на адекватна застрахователна премия. Застрахователните премии са атрактивни, като може да бъде включена и Клауза за участие в положителния резултат.

Като цяло, застрахователният договор на ГрЕКо се базира на попълнен от клиента формуляр за Анализ на риска. Той е валиден за една година и автоматично се удължава с още една година, ако не бъде изпратено предизвестие за прекратяване 3 месеца преди датата на изтичането му. Премията се начислява основно на база оборот, но може да бъде определена и на брой превозни средства. В случай на застрахователно събитие застрахования следва да уведоми ГрЕКо България възможно най-рано. Уведомяването за застрахователни събития става по изключително лесен и удобен начин – по имейл и е на български.