Обратно към Лектори

Силвия Илиева

Ен Ти Зет Транспорт

Силвия Илиева е оперативен директор на „Ен Ти Зет Транспорт“ ООД. Притежава магистърска степен по специалностите „Маркетинг“ и „Счетоводство и контрол“. В сферата на спедицията влиза случайно, като знанията и уменията си натрупва последователно чрез работата си в компании с различна насоченост – от експортно търговско дружество, през корабна линия, митническо дело, до пристанищна спедиция. През 2004 г. поставя началото на офиса на „Ен Ти Зет Транспорт“ в Бургас, който по-късно се утвърждава като един от водещите за фирмата.

Стартирайки като офис мениджър и натрупвайки добри практики като директор Бизнес развитие, Силвия Илиева приема предизвикателството да застане на днешната си позиция след успешно внедряване на Navitrans като основен оперативен софтуер на компанията. За целите на проекта участва в магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP решения“ и обучение по „Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети с SQL“.

Най-голямо предизвикателство за нея днес е оптималното съчетаване на възможностите и добавената стойност, които технологиите дават, с човешкия фактор и неговото развитие. Силвия Илиева е убедена, че най-голямото предимство в бизнеса са хората и техните уникални качества, които, развивани правилно, се превръщат в най-ценния актив за една компания.