Обратно към Лектори

Неша Видоевич

Zebra Technologies

Неша Видоевич е главен инженер по продажбите в Zebra Technologies, лидерът в съвременната автоматизация на складове. В своята презентация Неша ще ви покаже как да сте в крак с бързите промени, които трансформират вашия бизнес. Ще видите как интелигентните решения на Zebra (Zebra Intelligent Solutions) и роботи, способни да взимат (Fetch robots), могат да ви помогнат да подобрите бизнеса си днес, както и да посрещнете предизвикателствата на утрешния ден.

Neša Vidojević is Senior Sales Engineer at Zebra Technologies, the leader in modern warehouse automation. In his presentation, Neša will show you how to get ahead of rapid changes transforming your business. You will see how Zebra Intelligent Solutions and Fetch robots can help you improve your business today and face challenges of tomorrow.

At the 10. Logistics Business Conference, Neša Vidojević will speak on the topic of Today and Tomorrow of Logistics