Обратно към Лектори

Мая Николова

ICAP CRIF

Мая Николова е мениджър Бизнес развитие в ICAP CRIF. Тя има над 18 години професионален опит в сферата на финансите. Заемала е водещи позиции – от Управление на портфейли и процеси до Стратегическо управление  и бизнес развитие – на местен и глобален пазар. Магистър е по икономика, специалност „Стратегическо и финансово управление“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Владее три чужди езика: гръцки, английски и испански.

Професионалният опит на Мая Николова включва:

  • 14+ години мениджърски опит в Корпоративно банкиране и Малък и среден бизнес във водещи финансови институции като OTP/ДСК, Credit Agricole, Piraeus;
  •  3+ години във финансово управление на проекти в Търговски сегмент и развитие и управление на недвижими имоти;
  •  2+ години мениджър Бизнес развитие в ICAP CRIF – лидер в сферата на „Бизнес информация и анализи“.