Обратно към Лектори

Андрей Новаков

Евродепутат

Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) става член на Европейския парламент през 2014 г., един от най-младите евродепутати, служили някога на институцията. В момента е координатор на ЕНП в Комисията по регионално развитие и е част от други три комисии – Комисията по бюджети, Комисията по транспорт и туризъм и Комисията по бюджетен контрол. Освен това той участва и в делегацията към Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания и в делегацията за връзки с Израел. Андрей Новаков е председател на европейската железопътна асоциация Rail Forum Europe.


Развитието и бъдещето на транспортния сектор, както и правата на водачите на тежкотоварни превозни средства в България и Европа винаги са съществена част от работата на Андрей Новаков. Понастоящем той е докладчик по становището на транспортната комисията относно директивата за Схемата на ЕС за търговия с емисии. Това е едно от основните законодателства, част от пакета „Подготвени за цел 55“, което поставя направленията за зеления преход в корабоплаването и автомобилния сектор в ЕС. Андрей Новаков е и отговорен за доклада за новата рамка на ЕС за градска мобилност, който ще формира препоръките и изискванията към държавите членки за развитието и оптимизирането на мобилността и логистичните дейности в градовете и големите градски периферии.

Българският евродепутат ще отговаря и за доклада, свързан с реализирането и оценката на големи инфраструктурни проекти в ЕС. Юрист по образование, Андрей Новаков беше включен в категорията „Политика“ на Forbes за най-успешните млади хора за 2016 г.